ร้านค้าตัวน้อย

เคอรี่ส่งตรงถึงหัวใจคนไทย ร่วมสร้างการศึกษา

ตัวน้อยสานฝัน สุพรรณโมเดล สู่ชุมชนต้นแบบ